ข้อมูลของท่านได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา TechTalkThai: Enterprise Tech Day 2019
ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงานผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เร็วๆ นี้

ย้อนกลับไปหน้าลงทะเบียน