รับชมคลิปงานสัมมนาย้อนหลัง IBM Solutions Summit 2023

ขอขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน ท่านสามารถรับชมเนื้อหาย้อนหลังงานสัมมนา IBM Solutions Summit 2023 ได้ทันทีดังนี้

เนื้อหา Keynote ของงานสัมมนาในหัวข้อ Turn Challenges into Opportunities with Hybrid Cloud and AI สรุปแนวโน้มในอนาคตของเทรนด์ด้าน AI, Hybrid Cloud, Automation, Security และ Sustainability และวงเสวนา Innovation Talk: Business & IT Transformation พูดคุยถึงวิสัยทัศน์ด้านการนำนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและเปลี่ยนแปลงโลก โดย Homepro, PEA, King Power และ IBM

Opening Address

By Khun Surarit Wuwong, Country Manager & Technology Leader, IBM Technology, Thailand

Turn Challenges into Opportunities with Hybrid Cloud and AI

By Agnes Heftberger, General Manager and Technology Leader, IBM ASEANZK (Australia, Southeast Asia, New Zealand & Korea)

Panel Discussion: Innovation Talk – Business & IT Transformation

Panelist

  • Sudapa Chamod, SVP Information and Communication Technology, Home Product Center Public Company Limited
  • Puwanat Thammetar, Director IT Department, Provincial Electricity Authority
  • Cherngchai Ruengrit, Executive Vice President – Group Information & Communication Technology, King Power Corporation Co., Ltd.

Moderator

  • Pawasut Seewirot, Software Sales Leader, IBM Technology, Thailand
  • Charnchai Kraithongsook, Infrastructure Sales Leader, IBM Technology, Thailand

Trustworthy Generative AI for Business

By Kitman Cheung, Director of Technical Sales, Technology – Software, IBM APAC

Scale and Accelerate the Impact of AI with Trusted Data

By Orawan Siridej, Data & AI Leader, IBM Technology, Thailand

Speed and Scale with Open Hybrid Cloud and IT Operations

1. Power 10 Platform for Innovators

by Metro Systems Corporation Public Company Limited

2. Enterprise Grade, Cloud Native Data Service

by Datapro Computer Systems Co., Ltd.

3. Building cyber resilient and sustainable system in hybrid cloud environments

by NEOPLUS Co., Ltd.

4. New IBM FlashSystem 5045

by System Dot Com Co., Ltd.

5. The AI Decade Level Up Your Applications with Speedy Integration

by Guru Services Co., Ltd.

Rethink Business with AI & Data, and Operational

6. IBM OpenPages Simplify how you manage risk

by G-Able Company Limited

7. Building automation x operation for a modern data platform

by Metro Systems Corporation Public Company Limited

8. Put Data and AI to Work to Get the Most Value

by Triple Dot Consulting Co., Ltd.

9. Building Resilience with Data Driven Planning

by Amind Group Co., Ltd.

10. Building Tomorrow’s Automation

by C-Level

Security and Sustainability at the Speed of Business

11. ESG, Data and Digital Transformation

by GreenPath Asia Ventures

12. Exploring the challenges of managing attack surfaces

by P&P Electronics

13. Modernize Your Cybersecurity Hygiene

by MFEC Public Company

14. From Theory to Triumph

by Cyber Elite Co., Ltd.

15. AI Revolution Emerging Cybersecurity Challenges and Strategies

by Yip In Tsoi