รับชมคลิปงานสัมมนาย้อนหลัง IBM Solutions Summit, Powered by IBM Partners

ขอขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน ท่านสามารถรับชมเนื้อหาย้อนหลังงานสัมมนา IBM Solutions Summit, Powered by IBM Partners ได้ทันทีดังนี้

เนื้อหา Keynote ของงานสัมมนาในหัวข้อ Technology in a Changing World ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบรับต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Automation, Data, AI, Infrastructure, Security และ Sustainability และวงเสวนา Innovation Talk พูดคุยถึงวิสัยทัศน์ด้านการนำนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและเปลี่ยนแปลงโลก

Welcome and Keynote Address: Technology in a Changing World AUTOMATION – DATA&AI – INFRASTRUCTURE – SECURITY – SUSTAINABILITY

By Khun Surarit Wuwong, Technology Leader, IBM Technology, Thailand

Panel Discussion: Innovation Talk – Meet the stories of the visionaries who are applying technology in innovative ways to drive progress in business – and the world.

Panelist

  • Khun Nophol Phun-ngun, Director, Power Plant Asset Management Division, Electricity Generating Authority of Thailand
  • Khun Sakchai Leelajesadakul, Executive Vice President, MIS, Big C Supercenter Public Company Limited
  • Khun Amnart Butthongkamwong, KUBOTA Solutions Department Manager, SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.

Moderator

  • Khun Pawasut Seewirot, Software Sales Leader, IBM Technology, Thailand

Modernize Business with Hybrid Cloud ปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ยืดหยุ่น พร้อมนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลรักษาระบบ

1. IBM Power10, A Platform for Innovators and Business Transformation with IBM i Modernization

by Metro Systems Corporation Public Company Limited

2. Banking Showcases and Digitization on The Most Secure Hybrid Cloud Platform with LinuxONE

by NEOPLUS CO., LTD.

3. Redefine High Performance Hybrid Cloud and Cyber Resilience with IBM FlashSystem

by Datapro Computer Systems Co., Ltd.

4. AI Powered Integration: No automation without Integration

by Iknowplus Co., Ltd.

5. Cloud Native Modernization to Transform the Way You Work

by Computer Union Co., Ltd.

6. Modernise with Secure & Sustainable IT Infrastructure

by IBM Thailand

How to Use AI and Automation to Shape the Future ใช้ AI และ Automation เสริมศักยภาพของธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ด้วย AI Infrastructure และเครื่องมือต่างๆ จาก IBM

7. IBM Planning Analytics with Watson: Plan for anything, be ready for everything

by Amind Group Company Limited

8. 30-Minute ensuring the Performance of Modern Applications with solution from IBM Turbonomic

by Metro Systems Corporation Public Company Limited

9. From model-driven to data-driven, a new era of organizational process management

by C-Level Co., Ltd.

10. Good Data Governance with IBM Governance Solution

by dData Co., Ltd.

11. IBM Cloud Pak for Integration – INTEGRATE WITH SPEED AND QUALITY TO SCALE AUTOMATION

by Ingram Micro (Thailand) Ltd.

12. IBM Openpages: Manage Your Operational Risk to Reduce Corporate Loss

by IBM Thailand

Putting Security and Sustainability into Action สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับธุรกิจ ด้วยการเสริม Cybersecurity ปกป้องทุกระบบ IT และข้อมูลสำคัญให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม

13. Building a next generation SOC

by MFEC Public Company Limited

14. Asset sustainability by AI technology & data management

by Triple Dot Consulting Co., Ltd.

15. Data Breach Response: Time, Team and Tools

by Yip In Tsoi & Co., Ltd.

16. How IBM REAQTA Build for Security Operation?

by Cyber Elite Co., Ltd.

17. Secure remote workforce and consumer access with Zero Trust

by Guru Services Company Limited

18. IBM Cloud Pak for Security Connected security built for a hybrid, multicloud world

by Metro Connect Company Limited