ดาวน์โหลด Whitepaper ฟรี: 5 องค์ประกอบจำเป็นสำหรับสมาร์ทซิตี้แห่งอนาคต

โลกกำลังเข้าสู่ยุคของเมืองขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติโดยธนาคารโลก มากกว่าครึ่งของประชากรของโลกอาศัยอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ในปี 2018 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ใน 3 ภายในปี 2050 จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหน่วยงานปกครองท้องถิ่นทั่วโลกจะเริ่มเปิดรับแนวคิดของสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองที่ประยุกต์ ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเมืองที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยมากกว่า

วิสัยทัศน์ของสมาร์ทซิตี้นั้นน่าประทับใจ แต่จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่? คำตอบคือได้แน่นอนหากวิสัยทัศน์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง การสร้างสมาร์ทซิตี้นั้นเริ่มต้นจากสองสิ่ง ได้แก่ แนวคิดที่ชัดเจนว่าต้องการทำอะไร และความเข้าใจว่าจะเริ่มต้นจากจุดใด

เอกสารฉบับนี้จะพาคุณไปสำรวจว่าสมาร์ทซิตี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในอีกสิบปีข้างหน้า