ฟรี eBook: Building a Virtual SOC with Cortex โดย Palo Alto Networks

เป็นที่ทราบกันดีว่าภัยคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบันทวีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แฮ็กเกอร์ต่างใช้เทคนิคแพรวพราวในการหลบเลี่ยงการตรวจจับ ซ่อนพราง และแทรกซึมเข้าไปในองค์กร เพื่อขโมยข้อมูลความลับ ขัดขวางการดำเนินธุรกิจ หรือปล่อย Ransomware เพื่อเรียกค่าไถ่ องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งจึงวางระบบ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ระบบ SOC จัดได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่มีทักษะและลงทุนสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับหลายๆ องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่จำกัด

Palo Alto Networks จึงได้ออก eBook เรื่อง “Building a Virtual SOC with Cortex” เพื่อแนะนำการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cortex ได้แก่ Cortex XDR, Cortex XSOAR และ Cortex Xpanse มาสร้างเป็นระบบนิเวศด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับภัยคุกคาม เฝ้าระวังพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ แลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกัน ค้นหาสินทรัพย์ที่ต้องปกป้อง และประเมินความเสี่ยงได้ เสมือนเป็น Virtual SOC ที่ไม่ยึดติดกับสถานที่ แต่ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการมีศูนย์ SOC ใช้งานในองค์กรและบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ

eBook ฉบับนี้มีความยาว 9 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

  • การนำ Cortex มาสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ เพื่อดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุก
  • การใช้ Cortex XDR เพื่อปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง และขยายการตรวจจับและรับมือให้ครอบคลุมระบบนิเวศ
  • การใช้ Cortex Xpanse มาค้นหาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องปกป้องอย่างครอบคลุม แม่นยำ และต่อเนื่อง
  • การใช้ Cortex XSOAR เพื่อรวมศูนย์การจัดการ ตอบโต้ และดำเนินการอย่างอัตโนมัติ

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด eBook (PDF) ได้ฟรีด้านขวามือ