รับชมคลิปงานสัมมนาย้อนหลัง IBM Solutions Summit, Powered by IBM Partners

รับชมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการใหญ่ประจำปีในโอกาสครบรอบ 70 ปีของ IBM Thailand ในงาน IBM Solutions Summit, powered by IBM Partners ภายใต้แนวคิด Technology in a Changing World กับ 3 เทรนด์หลักองค์กรแห่งอนาคต Hybrid Cloud, AI และ Sustainability ทุกท่านจะได้พบกับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เช่น

  • Technology in a Changing World ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบรับต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Automation, Data, AI, Infrastructure, Security และ Sustainability
  • Innovation Talk พูดคุยถึงวิสัยทัศน์ด้านการนำนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและเปลี่ยนแปลงโลก
  • Modernize Business with Hybrid Cloud ปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ยืดหยุ่น พร้อมนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลรักษาระบบ
  • How to Use AI and Automation to Shape the Future ใช้ AI และ Automation เสริมศักยภาพของธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ด้วย AI Infrastructure และเครื่องมือต่างๆ จาก IBM
  • Putting Security and Sustainability into Action สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับธุรกิจ ด้วยการเสริม Cybersecurity ปกป้องทุกระบบ IT และข้อมูลสำคัญให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับชมคลิปย้อนหลังได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อไม่ให้พลาดฟังวิสัยทัศน์ดีๆ ในทุกประเด็นที่น่าสนใจจากงานสัมมนาในครั้งนี้