ฟรี 4 E-Book & Whitepaper การตรวจวัดและให้คะแนนด้าน Cybersecurity สำหรับธุรกิจองค์กร จาก SecurityScorecard

การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ Digital Service อย่างต่อเนื่องนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจองค์กรในทุกวันนี้ไปแล้ว และ SecurityScorecard ผู้นำทางด้านระบบตรวจสอบวัดระดับความมั่นคงปลอดภัย ก็ได้ทำการแจก Free E-Book & Whitepaper ออกมาด้วยกันถึง 4 ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจองค์กรใช้ในการชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • Next-Gen Scoring: A New Standard in Fair and Transparent Cybersecurity Ratings สรุปถึงวิธีการและแนวทางในการตรวจวัดและให้คะแนนด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบต่างๆ
  • ASSESSING YOUR CYBER RISK SCORE: Better Risk Assessment and Analysis Using a Cyber Risk Scorecard การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้ระบบการชี้วัดคะแนนด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นศูนย์กลาง
  • The CISO’s Playbook: Stay Ahead of Friday Breach Effects คู่มือสำหรับ CISO ในการรับมือกับช่องโหว่ ภัยคุกคาม และเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลด้วยระบบ Security Scoring
  • The Impact of Enterprise-Class Domain Registrar Utilization on Overall Security Ratings การตรวจสอบ Domain Security สำหรับบริการต่างๆ ของธุรกิจองค์กรที่เปิดให้ผู้ใช้งานภายนอกเข้าถึงได้ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเอกสารเหล่านี้ได้ทันที