ลงทะเบียนรับฟรี E-Book: Cisco SAFE Overview Guide

การวางกลยุทธ์และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย Cybersecurity นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย Cisco จึงได้ออก E-Book ในหัวข้อ SAFE Overview Guide เพื่อสรุปถึงแนวทางและวิธีการในการเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ IT ของธุรกิจ ความยาว 51 หน้า ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดนำไปศึกษากันได้ทันที โดยเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

 • ความจำเป็นที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับใช้แนวคิด SAFE
 • นิยามของ SAFE
 • วิธีการนำแนวคิด SAFE ไปใช้งานจริง
 • ช่องทางในการเจาะโจมตีระบบ IT
 • การปกป้องไม่ให้เกิดการโจมตีในช่องทางต่างๆ
 • การวิเคราะห์การใช้งานระบบ IT ในเชิงธุรกิจ
 • การเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับการใช้งานระบบ IT ในช่องทางต่างๆ
 • การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมการติดตั้งใช้งานของระบบ IT
 • การปกป้องระบบ IT ในสถาปัตยกรรมต่างๆ
 • การปกป้องระบบทั้งหมดด้วย SAFE
 • การวางสถาปัตยกรรมสำหรับระบบ SAFE

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด E-Book ได้ทันที