รับประเมินความเสี่ยงกับภัยคุกคาม ฟรี! Cisco และ TPS พร้อมช่วยองค์กรของคุณเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

“องค์กรของคุณพร้อมรับมือกับ ความเสี่ยงนี้หรือไม่ ?”

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้คนต่างทำกิจกรรมต่างๆ ในช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงมีความซับซ้อนมากขึ้น

เนื่องจากพื้นที่การโจมตีที่ขยายกว้างขึ้นและในขณะเดียวกันแฮกเกอร์มีความซับซ้อนผนวกกับการโจมตีแบบฟิชชิงและมัลแวรืที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ธุรกิจที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำลังตกอยู่ใน “อันตราย”

Cisco และ TPS พร้อมช่วยองค์กรของคุณเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

รับประเมินความเสี่ยงกับภัยคุกคาม ฟรี !