ร่วมตอบคำถามจาก Veritas และ Yip In Tsoi รับรางวัลสำหรับท่านที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ลำดับแรก

ลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูก 5 ท่านแรกเท่านั้น!

Veritas - Yip In Tsoi: ร่วมตอบคำถาม รับรางวัลสำหรับท่านที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ลำดับแรก