แจกฟรีรายงาน TechTalkThai Enterprise Networking Trends 2021 สนับสนุนโดย Aruba & G-Able

TechTalkThai ได้จัดทำรายงานภาษาไทย TechTalkThai Enterprise Networking Trends 2021 ซึ่งได้รวบรวม 9 แนวโน้มสำคัญทางด้านระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจองค์กรทั่วโลกและไทยเอาไว้ในรายงาน โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจได้ดาวน์โหลดนไปศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดและวิธีการดาวน์โหลดดังนี้

รายงานฉบับนี้มีความยาว 13 หน้า สรุปถึงเทรนด์หลัก 9 ประการทางด้านระบบเครือข่ายที่จะอธิบายและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มเหล่านี้โดยละเอียด โดยรายงานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเผยแพร่โดย Aruba และ G-Able

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ทันที

Download TTT Trends 2021 - TechTalkThai Enterprise IT Networking Trends 2021 Sponsored by Aruba & G-Able