ผลวิจัยจาก Forrester ด้านความคุ้มค่าในการใช้โซลูชัน e-Signature ในกลยุทธ์ Enterprise Paperless เพื่อเสริมความคล่องตัวของธุรกิจ

Adobe ได้ร่วมมือกับ Forrester เพื่อศึกษาถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน Adobe Sign สำหรับเปลี่ยนกระบวนการการเซ็นเอกสารให้กลายเป็น Digital

รายงานฉบับนี้ได้ทำการวิเคราะห์ถึงประโยชน์และการประหยัดค่าใช้จ่ายของการใช้โซลูชัน e-Signature ด้วย Adobe Sign เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • ลดเวลาในการเซ็นเอกสารลงได้ถึง 28 เท่า
  • ลดเวลาในการทำงานของพนักงานแต่ละคนลงได้ถึง 125 ชั่วโมงในระยะเวลา 3 ปี
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและการขนส่งประมาณ 18 ล้านบาทต่อปี
  • เปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสู่รูปแบบ Digital ได้อย่างสมบูรณ์
  • ลดเวลาที่ใช้ในการปิดการขายลงได้ ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้น

นอกจากในแง่มุมของความคุ้มค่าแล้ว รายงานฉบับนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุน และประเด็นด้านการฝึกอบรมพนักงานที่จะต้องเกิดขึ้นกับธุรกิจองค์กรในการตัดสินใจใช้งาน Adobe Sign ด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ทันที

Download Forrester The Total Economic Impact of Adobe Sign

  • By supplying my contact information, I authorize the Adobe family of companies to contact me with personalized communications about Adobe’s products and services.