คุณได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ในผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จอยู่หรือเปล่า? มาร่วมเรียนรู้วิธีการกันได้ที่นี่

การเป็นคนแรกที่สร้างสิ่งใหม่ในตลาดได้นั้นจะทำให้คุณมี “ข้อได้เปรียบของการเป็นรายแรก” ซึ่งจะรวมถึงการที่มีส่วนแบ่งตลาดสัดส่วนที่สูง, มีกำไรมาก, แบรนด์ได้รับการจดจำ, สร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ให้แก่ลูกค้า, การยึดครองช่องทางจัดจำหน่าย และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ความพยายามในการก้าวไปสู่จุดนั้นก็อาจสร้างความเสี่ยงได้ เช่น การยึดติดกับกระบวนการด้าน R&D และการตลาดเพื่อสร้างไอเดียใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์มากเกินไป ทำให้ทีมงานเหล่านั้นทำงานอย่างเป็นเอกเทศจากส่วนอื่นของธุรกิจ และผลลัพธ์นั้นก็อาจนำไปสู่การพลาดโอกาสจำนวนมากหรือการที่ค่าใช้จ่ายในสายการผลิตสูงขึ้นก็เป็นได้

การทำความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแต่ละส่วนของธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มของคุณจะมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรนั้น จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมต่อถึงกันหมดเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์พร้อมนวัตกรรมใหม่อย่างรวดเร็วได้มากขึ้น ทำให้สามารถคว้าโอกาสใหม่ๆ ได้มากขึ้น

ดาวน์โหลด Whitepaper ฉบับใหม่จากเราเพื่อเรียนรู้ถึงประเด็นที่ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มต้องตัดสินใจเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ในผลิตภัณฑ์ และคุณจะยังได้เรียนรู้ว่า Digital Technology จะสามารถช่วยเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ในผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร เพื่อให้คุณได้รับข้อได้เปรียบจากการเป็นรายแรกในตลาดได้อย่างเต็มที่

Download Infor Whitepaper: การเร่งสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม