ผลวิจัยความคุ้มค่าของกลยุทธ์ Paperless ในธุรกิจองค์กรโดย Forrester Research

Adobe ได้ร่วมมือกับ Forrester เพื่อศึกษาถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน Adobe Acrobat DC สำหรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในธุรกิจองค์กรให้กลายเป็น Digital

รายงานฉบับนี้ได้ทำการวิเคราะห์ถึงประโยชน์และการประหยัดค่าใช้จ่ายของการใช้กลยุทธ์ด้าน Paperless ด้วย Adobe Acrobat DC เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของพนักงานแต่ละคนลงได้ 65 ชั่วโมงต่อปี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านเอกสารร่วมกัน
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษและเอกสารประมาณ 18 ล้านบาทต่อปี
  • ลดเวลาในการทำงานของแผนก IT ลงได้ 258 ชั่วโมงต่อปี
  • ลดเวลาในการทำงานของแผนก IT Security ลงได้ 57 ชั่วโมงต่อปี

นอกจากในแง่มุมของความคุ้มค่าแล้ว รายงานฉบับนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุน และประเด็นด้านการฝึกอบรมพนักงานที่จะต้องเกิดขึ้นกับธุรกิจองค์กรในการตัดสินใจใช้งาน Adobe Acrobat DC ด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ทันที

Download Forrester The Total Economic Impact of Adobe Acrobat DC

  • By supplying my contact information, I authorize the Adobe family of companies to contact me with personalized communications about Adobe’s products and services.