บริการขอราคาสินค้าหรือบริการใดๆ ด้าน IT สำหรับธุรกิจจาก TechTalkThai โดยทีมงานจะทำการส่งความต้องการของท่านไปยังบริษัทที่ท่านระบุ หรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ สำหรับท่านที่ไม่ทราบ Contact สำหรับติดต่อขอราคาสินค้าต่างๆ ด้วยตนเองจะได้ทำงานได้สะดวกขึ้น หรือต้องการขอราคาจากหลายบริษัทเพื่อนำมาเปรียบเทียบในการจัดซื้อสินค้าและโซลูชันด้าน IT สำหรับธุรกิจ

กรุณากรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ด้วยข้อมูลจริงให้ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาและนำเสนอราคาสำหรับบริษัทผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่าย และ Systems Integrator

TechTalkThai Price Request: ขอราคาสินค้าและบริการด้าน IT สำหรับองค์กร

  • กรุณาใส่ข้อมูลให้ละเอียดที่สุด เพื่อให้การประเมินราคาหรือประสานงานเป็นไปได้โดยง่าย
  • สามารถเว้นว่างไว้ได้หากไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้