ฟรี White Paper: สถาบันการเงินใช้ AI ยกระดับ Customer Experience ได้อย่างไร (ฉบับภาษาไทย)

Genesys ผู้ให้บริการเทคโนโลยี Customer Experience และ Contact Center ชั้นนำ ออกเอกสาร White Paper เรื่อง “วิธีที่สถาบันการเงินใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ประสบการณ์สำหรับลูกค้า” ฉบับภาษาไทย เพื่อจุดประกายแนวคิดการนำ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาใช้ในสถาบันการเงินเพื่อเพิ่ม Customer Experience ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

genesys_fsi_ai_white_paper_2

AI เป็นเทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจ (Disruptive Technology) ที่ทุกอุตสาหกรรมต่างให้ความสนใจ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและสถาบันการเงินต่างคาดการณ์ไว้ว่า AI จะกลายมาเป็น “ตัวปฏิวัติ” หรือ “ตัวเปลี่ยนเกม” สำคัญของอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต ถึงแม้ว่าฝั่งตะวันตกจะเป็นผู้ริเริ่มการนำ AI เข้ามาใช้ แต่พบว่าในปัจจุบันนี้ ธนาคารในแถบเอเชียแปซิฟิกต่างก็มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้กับหลายแอปพลิเคชันเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันที่มีการติดต่อกับลูกค้า เช่น Chatbot

Customer Experience หรือประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าใช้พิจารณาในการเลือกใช้บริการของอุตสาหกรรมการเงิน หลายธนาคารและสถาบันการเงินจากทั่วโลกต่างวางกลยุทธ์เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุง Customer Experience ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนวัตกรรม AI เป็นสิ่งที่องค์กรเหล่านั้นให้ความสนใจมากที่สุด IDC คาดการณ์ไว้ว่าการลงทุนทางด้าน Cognitive Computing และ AI ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) จะพุ่งขึ้นถึง $4,600 ล้าน (ประมาณ 146,000 ล้านบาท) ภายในปี 2021

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทยเห็นภาพและประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาสนับสนุน Customer Experience มากยิ่งขึ้น Genesys จึงได้จัดทำ White Paper เรื่อง “วิธีที่สถาบันการเงินใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ประสบการณ์สำหรับลูกค้า” ฉบับภาษาไทยนี้ขึ้นมา มีความยาว 3 หน้า โดยเนื้อหาประกอบด้วย

  • แนวโน้มการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • ประโยชน์ที่สถาบันการเงินจะได้รับจากการนำ AI เข้ามาใช้ โดยเฉพาะเรื่อง Chatbot
  • ตัวอย่างและกรณีศึกษาของการนำ AI เข้ามาใช้ในสถาบันการเงินทั้งในมาเลเซีย จีน ฮ่องกง และอินเดีย
  • ความท้าทายและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนำ AI เข้ามาใช้

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด White Paper ฉบับภาษาไทยได้ฟรี

ดาวน์โหลด Genesys White Paper: วิธีที่สถาบันการเงินใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ประสบการณ์สำหรับลูกค้า (ภาษาไทย)

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ