NetSuite แจกฟรี Whitepaper คู่มือเลือกซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการทางการเงิน ฉบับภาษาไทย

Oracle NetSuite ได้ออกมาแจก Whitepaper ภาษาไทยฟรี ในหัวข้อ “คู่มือเลือกซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการทางการเงิน” เพื่อให้เหล่า CFO และผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจต่างๆ สามารถศึกษาเป็นแนวทางได้ โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารดังนี้

การจัดการข้อมูลทางการเงินของบริษัทคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณและมีความสำคัญต่อการเติบโตและความอยู่รอดของบริษัท การมุ่งความสนใจไปที่บรรทัดสุดท้าย (กำไรหรือขาดทุนสุทธิ) ของงบการเงินเป็นเสมือนการมองจากที่นั่งข้างหลังโดยไม่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะที่รายได้และธุรกิจของคุณกำลังมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ถ้าคุณต้องการนำตัวเลขทางการเงินพวกนี้มาใช้เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แผนกบัญชีจะต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าไม่มีเครื่องมือที่จำเป็นมาช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและช่วยดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน พนักงานบัญชีจะต้องเสียเวลาไปกับการทำงานทุกอย่างด้วยมือและทำงานซ้ำซากทุกครั้งที่ทำการปิดบัญชีในแต่ละเดือน แล้วคุณอาจจะจบลงด้วยการต้องจ้างพนักงานชั่วคราวเพิ่มเพื่อมาทำงานเหล่านี้

เมื่อการใช้ spreadsheets และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบชั่วคราว (workaround) กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับแผนกการเงินของคุณ คุณคงรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำการอัพเกรดโซลูชั่นการจัดการทางการเงิน การปิดงบการเงินและการเตรียมพร้อมสำหรับการถูกตรวจสอบ (audit) ซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเสร็จสมบูรณ์และยอดขายที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของไตรมาสมักไม่ได้ถูกนำเข้าระบบ จึงไม่สามารถทำการรับรู้เป็นรายได้ตามกำหนดเวลา กระบวนการทางการเงินที่สำคัญต่อการดำเนินงาน เช่น การทำงบการเงินรวม (consolidation) , การจ่ายภาษีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ , และรายงานทางการเงินที่มีหลายสกุลเงินกลายเป็นสิ่งที่กลืนกินพลังงานของพนักงานของคุณทั้งแผนกไปหมด แถมยังเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด

การเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบ เช่น การรับรู้รายได้และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในแต่ละประเทศที่บริษัทของคุณดำเนินงานอยู่ รวมกันเป็นความกดดันที่กำลังเผชิญ หากมีสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าระบบการจัดการทางการเงินที่คุณใช้ดำเนินธุรกิจอาจจะส่งผลร้ายต่อตัวเลขบรรทัดสุดท้าย (กำไรหรือขาดทุนสุทธิ) ของงบการเงินของคุณได้
เอกสารเชิงลึก (white paper) ฉบับนี้จะชี้ให้เห็นถึงส่วนประกอบที่จำเป็น 10 ประการของระบบการจัดการทางการเงินที่ดีควรจะต้องมีและแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมซึ่งสามารถช่วยให้คุณตามทันโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เอกสารฉบับนี้มีความยาว 32 หน้า และเนื้อหาเป็นภาษาไทยทั้งหมด โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อ Download เอกสารได้ฟรีๆ ทันที

Download NetSuite Whitepaper: คู่มือเลือกซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการทางการเงิน