ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

ในยุค Digital Economy กับ SAP SuccessFactors

วันที่ 13 ธ.ค. 2561

แนวโน้มของการทำ Digital Transformation นั้นกระทบกับธุรกิจต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก แน่นอนว่าแผนกต่างๆ ของในแต่ละธุรกิจเองก็ต้องตื่นตัวกับแนวโน้มดังกล่าวด้วย เพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อธุรกิจต้องการเปลี่ยนตนเองไปสู่ Digital Business กระบวนการการทำงานภายในก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม และนั่นก็รวมถึงการทำงานของแผนก Human Resources (HR) ในทุกๆ ธุรกิจด้วยเช่นกัน

การทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคลในทุกๆ ธุรกิจนั้นจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยแห่งการทำ Digital Transformation เพราะการจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรนั้น จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการเตรียมพร้อมต่อการเปิดรับสู่เทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ทำให้ HR นั้นต้องเริ่มต้นที่จะ Transform ตนเองก่อนเป็นอันดับต้นๆ

ISS Consulting (Thailand) Ltd. ร่วมกับ SAP Thailand ขอเชิญ HR และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาฟรีในหัวข้อ HR Transformation in The Digital Economy กับ SAP SuccessFactors เพื่ออัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มต่างๆ ที่กำลังเปลี่ยนไปในการจัดการทรัพยากรบุคคล และการนำเทคโนโลยี ในยุคDigital เข้ามาช่วยให้การจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและง่ายดายยิ่งขึ้น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

 

HR Transformation in The Digital Economy with SAP SuccessFactors

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ISS Consulting (Thailand) Ltd. ชั้น 39 อาคารยูไนเต็ตเซ็นเตอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนร่วมสัมมนากับเรา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับสิทธิ์ที่นั่งและภายในงานร่วมรับของสมนาคุณมากมาย

 

กำหนดการ

09.00 ลงทะเบียน
09.30 กล่าวเปิดงาน
09.45 HR Digital Transformation
10.15 The Key Components of Talent Management System
11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.10 How HR Can Improve Business Agility
11.30 Analytics for Your Business

** เนื้อหาทั้งหมดนำเสนอเป็นภาษาไทย

 

ลงทะเบียนแจ้งประสงค์การเข้าร่วมงานได้ฟรีๆ ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งประสงค์การเข้าร่วมงานได้ฟรีๆ ทันทีโดยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ โดยทางทีมงานจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนและทำการติดต่อกลับไปยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

เนื่องจากมีที่นั่งจำกัด ขอความกรุณาลงทะเบียนมาร่วมงานบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นี้

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ porntip.meerakul@issconsulting.net โทร 02 237 0553 ต่อ 102

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา HR Transformation in The Digital Economy with SAP SuccessFactors