ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี "Improve your business and maximize profit with digital transformation by SAP solution"

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ณ SAP Thailand

ISS Consulting (Thailand) Limited ร่วมกับ SAP Thailand ขอเรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Improve your business and maximize profit with digital transformation by SAP solution ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ SAP Office ชั้น 9 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยงานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโซลูชั่นที่รองรับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นช่องทางในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของท่านให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ช่วยให้ท่านใช้ตัดสินใจในการเลือกใช้ระบบซอฟแวร์ได้อย่างเหมาะสม

 

ลงทะเบียนร่วมสัมมนากับเรา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับสิทธิ์ที่นั่งและภายในงานร่วมรับของสมนาคุณมากมาย

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่ง

ท่านลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนดังต่อไปนี้ โดยทีมงานจะขอทำการแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงานกลับไปอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากที่นั่งมีจำกัด และขอความกรุณาท่าน register บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นี้นะคะ

ทั้งนี้ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้ลงทะเบียนบางท่านในการเข้าร่วมงานหากมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ porntip.meerakul@issconsulting.net โทร 02 237 0553 ต่อ 102

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา Improve your business and maximize profit with digital transformation by SAP solution