Sponsored Webinar: แนวทางการแก้ไขปัญหาของสาย Fiber Optics ในระบบเครือข่ายและ Data Center โดย Fluke Networks, Measuretronix

TechTalkThai ขอเรียนเชิญเหล่า Network Engineer, IT Administrator, ผู้ประกอบการด้านการเดินสาย Fiber Optics และเหล่่าผู้ดูแล Data CEnter ทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Troubleshooting Fiber Optics in a Data Centre or Enterprise Networks Environment โดย Fluke Networks และ Measuretronix” เพื่อเรียนรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสาย Fiber Optics ขององค์กรในรูปแบบต่างๆ ในวันที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 14.00 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

 

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Troubleshooting Fiber Optics in a Data Centre or Enterprise Networks Environment โดย Fluke Networks และ Measuretronix
ผู้บรรยาย: Somkiat Niyomwan, Fluke Networks, Product Manager, Measuretronix Ltd.
วันเวลา: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30
ช่องทางการบรรยาย: Cisco WebEx Meeting
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 200 คน
ภาษา: ไทย

 

การใช้งานสาย Fiber Optics ภายในระบบเครือข่ายขององค์กรและ Data Center ต่างๆ นั้นถือเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานที่พบเห็นกันได้โดยทั่วไปในปัจจุบัน การดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสาย Fiber Optics เหล่านี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ระบบ IT และระบบ Network ขององค์กรทำงานได้อย่างราบรื่น ใน Webinar ครั้งนี้ ทางทีมงาน Measuretronix ร่วมกับ Fluke Networks จะมาเล่าถึงปัญหารูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสาย Fiber Optics, แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมถึงเคล็ดลับต่างๆ ในการดูแลรักษาสาย Fiber Optics เหล่านี้ให้ใช้งานต่อไปได้อย่างยาวนาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเหล่าผู้ฟังที่ต้องทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายในทุกๆ ตำแหน่ง

 

1 ชั่วโมงเต็มกับ TechTalk Webinar ผ่าน Cisco WebEx Meeting

หลายท่านอาจประสบปัญหาเรื่องเวลา หรือการเดินทางมายังงานสัมมนาที่ต่างๆ ทำให้พลาดโอกาสในการอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีอันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน TechTalkThai จึงได้ริเริ่มโปรเจ็คท์ TechTalk Webinar สำหรับกระจายความรู้ และอัพเดทข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ผ่านทางระบบ Web Conferencing (Cisco WebEx) เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและ Vendor ต่างๆ จากที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญคือ ทุกท่านสามารถเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันที โดยทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วม TechTalk Webinar จำนวน 200 ท่านในวันที่ 27 มีนาคม 2018 นะครับ

เข้าร่วม Webinar: Troubleshooting Fiber Optics in a Data Centre or Enterprise Networks Environment โดย Fluke Networks และ Measuretronix