Veeam แจกฟรี Whitepaper แนะนำเทคโนโลยี Hybrid Cloud Storage และการออกแบบ Storage เพื่อรองรับอนาคต

โดยปกติแล้ว Veeam มักจะแจก Whitepaper ในเรื่องราวด้านการทำ Backup และ DR เป็นหลัก แต่ในครั้งนี้แตกต่างออกไป เพราะ Veeam ออกมาแจก Whitepaper ที่แนะนำถึงเทคโนโลยีใหม่อย่าง Hybrid Cloud Storage ที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในตลาดองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดึงศักยภาพของระบบ Hybrid Cloud มาใช้ได้อย่างเต็มตัว และรองรับการก้าวสู่ Multi-Cloud ได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดและวิธีการ Download เอกสารไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้

Whitepaper ฉบับนี้มีชื่อว่า Hybrid Cloud Is The Foundation For Storage Agility And Economics ซึ่งเขียนโดย Forrester โดยมีความยาวด้วยกันทั้งสิ้น 16 หน้า เล่าถึงประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  • ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นภายในระบบ Cloud อันเนื่องมาจากการย้ายข้อมูลระหว่าง Storage ในองค์กรและ Cloud Storage
  • แนะนำแนวคิดใหม่ Hybrid Cloud Storage เพื่อให้ Hybrid Cloud สามารถถูกใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
  • ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม Hybrid Cloud Storage ที่จะส่งผลต่อธุรกิจองค์กร

เอกสารฉบับนี้ถือว่าค่อนข้างดีและมีความเป็นกลางสูงมาก เนื่องจากเนื้อหาจะบรรยายปัญหาในเชิงเทคนิค และการออกแบบ พร้อมผลลัพธ์ต่างๆ ที่คาดหวัง ซึ่งก็ถือเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างใหม่และไม่ค่อยมีพูดถึงที่ไหนมาก่อนมากนัก โดยเนื้อหานี้เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์บริษัทชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Amazon, Dell, Google, Microsoft, Cloudian, NetApp, Nimble, Pure Storage และอื่นๆ ซึ่งก็จะทำให้เห็นภาพของเทคโนโลยี Storage ในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย

ผู้ที่สนใจอ่าน Whitepaper ฉบับนี้ สามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ฟรีๆ เลยครับ

Download Veeam: Hybrid Cloud Is The Foundation For Storage Agility And Economics Whitepaper by Forrester

เกี่ยวกับ VEEAM

Veeam Software เป็นผู้บุกเบิกตลาด Availability for the Alwasy-On Enterprise ด้วยการช่วยให้เหล่าองค์กรสามารถมีค่า Recovery Time and Point Objectives (RTPO) ที่น้อยกว่า 15 นาทีสำหรับ Application และข้อมูลทั้งหมด โดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงคือ Veeam Availability Suite ซึ่งได้รวมเอา Veeam Backup & Replication ที่เป็นโซลูชันที่จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานระบบ Virtualization, Storage และ Cloud ได้อย่างมั่นคงทนทาน, ประหยัดเวลาในการดูแลรักษา, ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ IT ขององค์กร และยังลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปได้พร้อมๆ กัน

ปัจจุบัน Veeam มีลูกค้าองค์กรทั่วโลกกว่า 242,000 แห่ง ตอบโจทย์ได้ทั้งธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ระดับองค์กร อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีจากผู้ผลิตระบบ Server, Storage, Virtualization, Cloud และ Business Application ได้อย่างครอบคลุมหลากหลาย