TechTalk Webinar: อัปเดตเทรนด์ Blockchain สำหรับธุรกิจปี 2018 โดย SmartContract Thailand

TechTalkThai ร่วมกับ SmartContract Thailand ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ต้องการอัปเดตเทรนด์ด้าน Blockchain สำหรับธุรกิจในประเทศไทย เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “อัปเดตเทรนด์ Blockchain สำหรับธุรกิจปี 2018 โดย SmartContract Thailand” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

 

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: อัปเดตเทรนด์ Blockchain สำหรับธุรกิจปี 2018 โดย SmartContract Thailand
ผู้บรรยาย: คุณ Sathapon Patanakuha, SmartContract Thailand
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30
ช่องทางการบรรยาย: Cisco WebEx Meeting
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 200 คน
ภาษา: ไทย

 

ร่วมรับฟังสรุปแนวโน้มของ Blockchain ในปี 2017 ที่ผ่านมา กับคาดการณ์อนาคตของ Blockchain กับการนำมาใช้ในเชิงธุรกิจภายในประเทศไทยและทั่วโลกประจำปี 2018 กับคุณ Sathapon Patanakuha แห่ง SmartContract Thailand ที่เริ่มต้นทำธุรกิจด้าน Blockchain ในประเทศไทยและให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจไทยจำนวนมากสำหรับการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ในแง่มุมต่างๆ

 

1 ชั่วโมงเต็มกับ TechTalk Webinar ผ่าน Cisco WebEx Meeting

หลายท่านอาจประสบปัญหาเรื่องเวลา หรือการเดินทางมายังงานสัมมนาที่ต่างๆ ทำให้พลาดโอกาสในการอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีอันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน TechTalkThai จึงได้ริเริ่มโปรเจ็คท์ TechTalk Webinar สำหรับกระจายความรู้ และอัพเดทข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ผ่านทางระบบ Web Conferencing (Cisco WebEx) เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและ Vendor ต่างๆ จากที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญคือ ทุกท่านสามารถเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันที โดยทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วม TechTalk Webinar จำนวน 200 ท่านในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 นะครับ โดยจะมีแจ้งลิงค์สำหรับการเข้าร่วม Webinar ทาง Email ของทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ครับ

ขอปิดลงทะเบียนเนื่องจากต้องเลื่อนจัดงาน เพราะวิทยากรป่วยครับผม