Sponsored Webinar: เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor

TechTalkThai ร่วมกับ Epicor ขอเรียนเชิญเหล่าวิศวกรและฝ่าย IT ในธุรกิจด้านการผลิตและโรงงาน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor” เพื่อรู้จักกับเทคโนโลยี MES ที่จะมาเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนสายการผลิตในปัจจุบันให้กลายเป็น Manufacturing 4.0 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14.00 – 15.30 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

 

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor
ผู้บรรยาย: คุณรัตินะ บูรณะโอสถ, Business Solution Consultant, Epicor
วันเวลา: วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14.00 – 15.30
ช่องทางการบรรยาย: Cisco WebEx Meeting
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 200 คน
ภาษา: ไทย

 

เมื่อข้อมูลกลายเป็นหัวใจของการผลิตในโรงงาน

ที่ผ่านมา เหล่าธุรกิจการผลิตและโรงงานมักใช้ระบบ ERP และ MRP เป็นหัวใจในการควบคุมการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันนี้ด้วยแนวโน้มใหม่ๆ ในการนำข้อมูลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้กลายเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและมีผลกำไรได้มากขึ้นอย่างชัดเจน เทคโนโลยีใหม่ที่จะมามีบทบาทในการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลภายในโรงงานโดยเฉพาะจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจเหล่านี้ทั่วโลก

Manufacturing Execution System (MES) เป็นเทคโนโลยีจาก Epicor ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ ด้วยการรวมข้อมูลจากเครื่องจักรและระบบที่หลากหลายเข้าด้วยกัน มาทำการนำเสนอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงงาน, การทำ Plant Management, การควบคุม Plant Operation และการทำงานใน Shop Floor ด้วย IT ทั้งหมด ถือเป็นก้าวแรกที่จะเปลี่ยนให้การผลิตกลายเป็นแบบ Digital ที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างแท้จริง

ใน Webinar ครั้งนี้จะอธิบายถึงแนวคิด และประโยชน์จาก MES รวมถึงแนวทางตัวอย่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตในโรงงานให้ก้าวมาสู่การเป็น Manufacturing 4.0 ด้วย Epiro

 

1 ชั่วโมงเต็มกับ TechTalk Webinar ผ่าน Cisco WebEx Meeting

หลายท่านอาจประสบปัญหาเรื่องเวลา หรือการเดินทางมายังงานสัมมนาที่ต่างๆ ทำให้พลาดโอกาสในการอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีอันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน TechTalkThai จึงได้ริเริ่มโปรเจ็คท์ TechTalk Webinar สำหรับกระจายความรู้ และอัพเดทข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ผ่านทางระบบ Web Conferencing (Cisco WebEx) เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและ Vendor ต่างๆ จากที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญคือ ทุกท่านสามารถเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันที โดยทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วม TechTalk Webinar จำนวน 200 ท่านในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 นะครับ

Sponsored Webinar: เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor

  • กรุณาระบุ Email ที่ใช้ในการติดต่องาน
  • กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่องาน