แจกฟรี Whitepaper เทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการลงทุนเช่าใช้ Cloud เทียบกับระบบ Hyper-converged Infrastructure

สำหรับเหล่าองค์กรที่มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมทางด้าน Data Center และกำลังเลือกระหว่างการใช้งาน Cloud หรือ Hyper-Converged Infrastructure (HCI) อยู่นั้น ทาง Dell EMC ได้ร่วมมือกับ Evaluator Group เพื่อจัดทำ Whitepaper สำหรับเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้นสำหรับทั้ง 2 ระบบมาให้เราได้ศึกษาเป็นแนวทางพิจารณากันฟรีๆ ดังนี้

ภายใน Whitepaper ที่มีหัวข้อ The Cost of Using the Public Cloud ฉบับนี้จะทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการเช่าใช้บริการ Cloud จากทาง Amazon Web Services (AWS) เทียบกับการลงทุนในระบบ Hyper-converged Infrastructure อย่าง Dell EMC VxRail ที่ภายในใช้ Software ของ VMware เป็นหลัก โดยเปรียบเทียบจากการสร้าง 650 VM ขึ้นมาบนทั้ง 2 ระบบและเทียบค่าใช้จ่ายต่อเดือนกันตามสัญญาใช้งานแบบ On-demand, 1 ปี และ 3 ปี เพื่อให้เห็นภาพของค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางด้าน Infrastructure เป็นหลัก

อย่างไรก็ดี เอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางด้าน OpEx อย่างเช่นการบริหารจัดการ, การสร้าง VM, การทำ Automation หรือการดูแลรักษา ดังนั้นหากจะนำไปอ้างอิง ก็อาจต้องคิดเผื่อประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมด้วย ซึ่งแต่ละองค์กรเองก็จะมีความต้องการในส่วนนี้ที่แตกต่างกันไปอยู่พอสมควรทีเดียว

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงเอกสารฉบับจริงได้ทันที

Download Free Whitepaper: The Cost of Using the Public Cloud

  • กรุณาระบุ Email ที่ใช้ในการติดต่องาน
  • กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่องาน